Thách thức ngành công nghiệp điện tử cần phải giải quyết sớm

Việt Nam là quốc gia có nguồn lao động dồi dào, chi phí cho lao động thấp và vị trí thuận lợi… đây là thế mạnh giúp Việt Nam có thêm nhiều hơn nguồn lực đầu tư từ nước ngoài nhất là ngành công nghiệp điện tử. Vậy có thách thức gì dành cho ngành nghề này không?

Tất nhiên là có rồi, mặc dù có khá nhiều thế mạnh nhưng cũng có những thách thức nhất định mà chúng ta cần phải giải quyết nhanh chóng có như thế lượng đầu tư từ nước ngoài sẽ nhiều hơn và sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng hơn. Hiện nay đã có khá nhiều công ty nước ngoài đặt chân vào thị trường Việt Nam như luxshare ict bắc giang, công ty tnhh luxshare – ict (nghệ an)… vì thế càng thúc đẩy nước ta phải giải quyết nhanh chóng thách thức.

samsungvn

THÁCH THỨC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ MÀ CHÚNG TA CẦN GIẢI QUYẾT SỚM

Chính sự phụ thuộc vào những đối tác cung cấp kỹ thuật được cho là khó khăn lớn nhất khiến cho ngành công nghiệp điện tử của chúng ta chưa thể phát triển nhanh chóng được, chúng ta không có đủ người có thể thiết kế và thực hiện được các quy trình công nghệ, công ty công nghệ tư nhân cũng chưa phát triển mạnh mẽ được… và còn những khó khăn nữa đó là:

Sức ép cạnh tranh ngay trong nước

Với những doanh nghiệp Việt Nam đây được cho là thách thức lớn nhất bởi năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vẫn có yếu kém điều này đã thể hiện vô cùng rõ rệt ở quy mô nhỏ, kinh nghiệm kinh quản lý chưa tốt, công nghệ yếu…

Đào tạo lao động chất lượng còn yếu

Gần như hệ thống các trường cao đẳng, đại học vẫn chính là nơi đào tạo nên nguồn lao động chất lượng cao vì thế mà gánh nặng luôn đè lên hệ thống này, cùng với đó Việt Nam cũng chưa thể có đủ được nguồn lực chất lượng trong nước, thường thì những người giỏi đều bị các doanh nghiệp nước ngoài thu hút và điều đi đến những công ty tại quốc gia đó.

Doanh nghiệp Việt chưa thể “đấu” được ở sân chơi quốc tế

Trong lĩnh vực công nghệ điện tử thì những sản phẩm bị thay đổi cơ cấu mới chính là khó khăn lớn nhất cho những doanh nghiệp Việt, vì thế mà Việt Nam khó có thể đấu được trên sân chơi quốc tế mà các doanh nghiệp nước ngoài nhảy vào sẽ có cơ hội phát triển lớn hơn hẳn.

Các công ty nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ

Thường là như vậy những doanh nghiệp này sẽ ít quan tâm tới sản xuất thiết bị điều này sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt cạnh tranh tuy nhiên về mặt giá cả thì lại gặp khó khăn lớn nhiều khi nhập khẩu giá sẽ rẻ hơn sản xuất trong nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *